Produkti

Dairy Fly Spray

Insekticīds dažādu lidojošu kukaiņu (mušas, lapsenes, odi , dunduri u.c.) iznīcināšanai. 

Pieejamie izmēri

Preces izmērs Preces kods
4.5 litrs FG04080

Produkta apraksts

Lietošanai dzīvnieku novietnēs, ieskaitot slaukšanas zāles, piena telpas.
Lietošana: darbam gatavs šķidrums. 
 

Sastāvs

Sastāvs

Sastāvs: Permetrīns 0125% m/m, piperonilbutoksīds1,09%m/m. tetrametrīns 0.05%m/m, ptrolejas destilāti. 

Lietošana, uzglabāšana un brīdinājumi

Lietošana

NEATŠĶAIDĪT! Telpu un virsmu apstrādei lietot miglotāju, rokas smidzinātāju vai citu ierīci, kas veido miglu. Telpu apstrādei : 1l / 1000 m3..

Brīdinājumi

Brīdinājumi: lietojot vilkt aizsargapģērbu un gumijas cimdus. Aizsargapģērbu pēc lietošanas iznīcināt vai mazgāt. Neieelpot izsmidzināto miglu, tāpēc lietojiet respiratoru un brilles.

NEAPSMIDZINĀT PĀRTIKU UN BARĪBU, KĀ ARĪ PĀRTIKAS UN BARĪBAS GLABĀŠANAS APRĪKOJUMU UN VIRSMAS, KAS NONĀK SASKARĒ AR PĀRTIKU. PĀRKLĀT ŪDENS GLABĀŠANAS REZERVUĀRUS PIRMS SMIDZINĀŠANAS.
ĻOTI BĪSTAMS ZIVĪM UN CITIEM ŪDENS DZĪVNIEKIEM. PIRMS IZSMIDZINĀŠANAS NOVĀKT VAI PĀRKLĀT AKVĀRIJUS. ĻOTI BĪSTAMS BITĒM, iesakām produkta smidzināšanas laikā aizvērt bišu stropus.
Nelietot atklātas liesmas tuvumā, uz kartstām virsmām vai pie ieslēgtām elektriskajām ierīcēm.
Nelietot citu cilvēku vai dzīvnieku klātbūtnē.
Nesmidzināt uz augiem. Bīstams bitēm. Nesmidzināt tieši uz lauksaimniecības dzīvniekeim un putniem.
Nepiesārņot piena ieguves/apstrādes aprīkojumu.
Īpaši brīdinājumi:
Uz ādas vai acīm uzšļakstīto līdzekli nekavējoties nomazgāt. Pēc produkta lietošanas un pirms ēdienreizēm rūpīgi mazgāt rokas. Glabāt originālajā konteinerīā, , drošā vietā, cieši noslēgtu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju izmidzināšanas laikā. Pēc izsmidzīnāšanas rūpīgi izvēdiniet telpas. Pirms smidzināšanas savāciet olas, aizvāciet barību, atklāta ūdens un piena traukus