AS Dimedium Latvija pirmās stipendiātes

02.02.2024

Smiltenes tehnikuma audzēknes – nākamā veterinārārsta asistente Elīza Bērziņa un nākamā lopkopības tehniķe Ita Adrija Bērziņa – ar izcilām sekmēm mācībās, aktīvu sabiedrisko darbu un vēlmi iespējami augstākā līmenī apgūt savu izvēlēto profesiju - nopelnījušas iespēju saņemt skolas sadarbības partnera AS Dimedium Latvija stipendiju.

Turpmāk abas jaunietes visu otro semestri papildus skolas stipendijai saņems arī 150 eiro lielu stipendiju, ko viņām maksās AS Dimedium Latvija.

Dimedium misija ir pasaules labāko pieredzi un produktus nodot Latvijas veterinārajām praksēm, saimniecībām un mājām. 

AS Dimedium Latvija valdes priekšsēdētājs Ansis Kuplis informē: "Pērn uzsāktā sadarbība ar Smiltenes tehnikumu ir viena no aktivitātēm, lai šo misiju realizētu dzīvē. Tieši zinoši speciālisti spēs celt mūsu saimniecību un klīniku konkurētspēju. Šogad mēs speram nākamo soli, un Dimedium ir lepns uzsākt stipendiju izmaksu labākajiem Smiltenes tehnikuma audzēkņiem. Ar šo mēs gribam motivēt topošos speciālistus mācīties un iegūt jaunas prasmes.”

Pārsteigums prakses vietā

4.lopkopības tehniķu kursa audzēkne Ita Adrija Bērziņa stipendijas apliecinājumu saņēma un līgumu ar a/s “Dimedium” par stipendijas saņemšanu parakstīja prakses vietā SIA “Naukšēni”. “Gan piešķirtā stipendija, gan tas, ka tās apliecinājumu man prakses vietā pasniedza tehnikuma direktors, bija skaists, patīkams pārsteigums,” atzīst Ita Adrija Bērziņa. Viņu uz Smiltenes tehnikumu atvedusi interese par lopkopību un vēlme pilnveidot no vecvecākiem mantoto saimniecību, kuras pamat nozare ir aitkopība. “Pamatskolā ar mācībām gāja, tā kā gāja. Bet, mācoties tehnikumā, sapratu – tas, ko agrāk neiemācījos, rada tikai problēmas, savukārt viss iemācītais agri vai vēlu noder,” atzīst Ita Adrija.

Šajā mācību gadā Ita Adrija Bērziņa pirmo semestri pabeidza ar vidējo atzīmi 8,83 balles. Stipendija viņai noderēs, rūpējoties par savu izaugsmi un kāda tās daļa tiks ieguldīta arī ģimenes saimniecībā. Lai uzlabotu sadzīves apstākļus viņas mīļajām aitiņām un arī pašai pēc tam vieglāk saimniekot...

Par to, ko darīs pēc tehnikuma, Ita Adrija šobrīd daudz nedomā. “Izbaudu praksi, kur atkal varu apgūt daudz jauna. Arī kolēģi ir ļoti sirsnīgi un atbalstoši. Profesionālās kvalifikācijas prakses otru daļu strādāšu Islandē.” Bet pēc tam… Vai nu došos uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti vai ar pilnu sparu nodošos darbam mūsu ģimenes saimniecībā. Pēc pamatskolas kādu brīdi apsvēru domu savu nākotni saistīt ar mūziku vai mākslu, bet beigu beigās sapratu, ka tikai rūpes par dzīvniekiem ir tas, ko spēju iedomāties sevi darām katru dienu.”

Iepriekšējā mācību gadā Ita Adrija Bērziņa kopā ar skolasbiedru Renāru Cimmermani pārstāvēja Latviju starptautiskajā lauksaimniecības izstādē “(Paris International Agriculturam Show”). Tās laikā notika arī jauno lauksaimnieku konkurss, kurā Ita Adrija sacentās prasmēs un zināšanās ar jaunajiem lauksaimniekiem no citām Eiropas valstīm un ASV. Smiltenes tehnikuma audzēkne mājās atgriezās ar 33.vietu. Jauniešiem konkursā vajadzēja vērtēt Holšteinas piena šķirnes govis un Šarolē šķirnes gaļas liellopus.

Brīvajā laikā Ita Adrija dzied Smiltenes tehnikuma jauniešu korī “Triole”.

 

No “Ulubeles” līdz Smiltenes tehnikumam 

AS Dimedium Latvija stipendiju saņēma arī 3.b veterinārārsta asistentu kursa audzēkne Elīza Bērziņa, kura pirmo semestri pabeidza ar vidējo atzīmi 9,88 balles. Elīza uz Smiltenes tehnikumu atbraukusi no Jaunmārupes. Vēlme apgūt veterinārārsta asistenta profesiju radusies, no 14 gadu vecuma strādājot kā brīvprātīgajai dzīvnieku patversmē “Ulubele”.

Atnākot uz tehnikumu, Elīza domājusi, ka pēc tam dosies uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti mācīties par veterinārārsti. Taču, tāpat kā daudziem jauniešiem, šis nav viņas vienīgais sapnis…

Elīza pirmoreiz ar AS Dimedium Latvija pārstāvjiem satikās pagājušajā mācību gadā tehnikumā. Uzzinājusi, ka uzņēmums atrodas netālu no viņas mājām, Elīza painteresējusies par darba iespējām. Un, saņemot apstiprinošu atbildi, viņas vasaras mēneši pagāja, gūstot jaunu un vērtīgu pieredzi a/s “Dimedium Latvija”. “Uzņēmumā jau no pirmās dienas jutos kā savējā. Ja kaut ko nezināju, kolēģi uzreiz visu parādīja. Sākumā man uzticēja vienkāršākus darbus, bet pēc tam - aizvien sarežģītākus.”

Saņemto stipendiju Elīza plāno ieguldīt savā izaugsmē un krāt, lai piepildītu kādu sen lolotu sapni.

Iepriekšējā mācību gadā Elīza ar “Erasmus +” projekta atbalstu bija praksē Austrijā. Nākamgad, ja viss notiks kā iecerēts, viņa dosies profesionālās kvalifikācijas praksē uz Somiju.

Tehnikuma audzēknes, lai gūtu tik labus panākumus mācībās, ieguldījušas lielu darbu, tāpēc par sasniegto divkāršs gandarījums.

Abas stipendiātes par panākumiem pateicīgas arī atsaucīgajiem, jauniešu izaugsmē ieinteresētajiem tehnikuma skolotājiem. Savukārt Smiltenes tehnikums saka vissirsnīgāko paldies AS Dimedium Latvija par dāsno atbalstu un jauniešu motivēšanu augstiem sasniegumiem.  

Foto: no Smiltenes Tehnikuma un stipendiātu personiskā arhīva

Tekstu sagatavoja: Baiba Vahere